Herdeponering broncodes Escrow geslaagd

Broncode escrow oftewel de broncode-escrowregeling is een overeenkomst waarbij Idee101 en Cleverdesk gebruikers overeenkomen dat de broncode van Cleverdesk ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd bureau: in ons geval Softwareborg uit Haren. Zij werken hiermee nauw samen met de IT-Notaris.

Waarom is Escrow belangrijk?

De klant krijgt daarmee toegang tot de broncode indien de leverancier om enige reden niet meer in staat of bereid is het onderhoud van de software te verzorgen.

In de escrowregeling is ingebouwd dat zowel de rechten van de licentiegever als de licentienemer zijn verankerd. De licentienemers krijgen van Softwareborg de juridische garantie dat hun gebruiksrecht op de software behouden blijft. Idee101 krijgt maximale bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten.

Tegenwoordig gaat de escrow zelfs zover dat ook eventuele hosting en onderhoudskosten door worden betaald in geval van nood. En zo is escrow dus meer een soort regeling geworden voor klanten, je zou kunnen zeggen een verzekering.

Deponering van software

Voordat overgegaan wordt tot deponering van de software kijkt Softwareborg altijd eerst naar de rechtmatigheid. Dit doen zij door middel van een titelonderzoek. Dit om duidelijk te krijgen dat de licentiegever als eigenaar van de software deze mag deponeren.

Tevens doen ze een zogenaamd ‘Open Source Compliancy onderzoek’ zodat aangetoond kan worden dat er voldaan is aan de verplichtingen die open source software met zich meebrengt en er geen risico op ‘besmetting’ kan optreden.

Nadat al deze stappen zijn gezet worden de broncodes (met een huidige stabiele versie) op een mediadrager opgeslagen in de kluis de IT-Notaris.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar komt er een door Softwareborg ingehuurde ontwikkelaar langs met een lege laptop bij Idee101. Hij probeert zonder enige inhoudelijke kennis van Cleverdesk om de huidige stabiele versie te installeren en te draaien. Zodra dit lukt wordt deze versie ook weer op een mediadrager gewaarborgd in de kluis van de notaris.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over Escrow of ben je benieuwd wat er mogelijk is in jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Cleverdesk wordt intensief gebruikt door onze klanten

  • 2.300+ actieve gebruikers
  • 20.000+ afgeronde projecten
  • 180.000+ ingediende uurbriefjes
  • 100.000+ bedrijfsmiddelen
  • 200.000+ uitgevoerde keuringen
Copyright © · Cleverdesk is een softwarepakket van Idee101 B.V.