Versie 3.3 komt eraan en wij geven graag een tipje van de sluier!

Uren verantwoorden kan nu nog makkelijker!

Het verantwoorden van uren op de desktop onder het menu ‘Persoonlijk’ wordt gewijzigd. Het boeken van een uurregel werkt dan op dezelfde manier als in de mobiele weergave. Uurregels zijn per regel te kopiëren en het is mogelijk om direct de bedrijfsmiddel uren te verantwoorden. Voor de urencontrole in het scherm ‘HRM/Uren’ betekent dit dat een enkele uurregel gewijzigd en opgeslagen kan worden zodat niet meteen alle uurregels van de hele dag geaccordeerd worden.

Een nieuwe urenverantwoording toont nu een pop-up waar de uren ingevuld kunnen worden. Deze popup is identiek aan de mobiele weergave. Je kunt dus straks ook direct bedrijfsmiddeluren verantwoorden. Deze krijgen dan een identieke boeking.

Cleverdesk wordt intensief gebruikt door onze klanten

  • 2.300+ actieve gebruikers
  • 20.000+ afgeronde projecten
  • 180.000+ ingediende uurbriefjes
  • 100.000+ bedrijfsmiddelen
  • 200.000+ uitgevoerde keuringen
Copyright © · Cleverdesk is een softwarepakket van Idee101 B.V.