3.6: Bamboo

 Magazijn app voor Android

 Storing op bedrijfsmiddel melden via mobiele weergave

 Artikel en bedrijfsmiddel barcode aanmaken en printen

 Herhaalafspraken op de planning

 Berichtenmodule

 Documentenmodule verbeterd

LET OP! Als er nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd dan zal hiervoor de rol in gebruikersbeheer standaard uitgeschakeld zijn. Wil je als gebruiker toegang tot de nieuwe functionaliteit dan zullen deze nieuwe rollen bij de gebruiker aangezet moeten worden.

Releasenotes Cleverdesk versie 3.6 Bamboo

NIEUW: Berichtenmodule

 • Een compleet nieuwe module voor het communiceren met mensen in het veld. Iedere ingelogde gebruiker krijgt een extra optie in het hoofdmenu. Hier staan alle berichten die gestuurd zijn. Er kunnen berichten gestuurd worden vanaf het menu Berichten, vanuit de Planning of vanuit de documentenmodule.

Documenten module verbeterd

De documentenmodule heeft een compleet nieuwe editor met veel meer functies. Zo is het nu mogelijk om weblinks, youtube video’s en plaatjes toe te voegen. Daarnaast kan een document beveiligd worden tegen bewerking door andere personen. De documentenmodule is verder uitgebreid met de volgende functionaliteit:

 • Vooruit en achteruit bladeren
 • Een duidelijkere navigatie op de mobiele weergave
 • De mogelijkheid om in plaats van een menu een tegelweergave te kiezen.
 • Een bericht kan voorzien worden van een leesbevestiging, bijvoorbeeld voor het publiceren van toolboxen.


Hoofdmenu – Koppelingen menu

 • Onder het hoofdmenu is een nieuw menu-item beschikbaar voor het ‘verborgen’ scherm waar de synchronisatie met externe systemen geregeld kan worden. In gebruikersbeheer is voor ieder type synchronisatie een aparte rol gemaakt. Het is nu mogelijk gebruikers voor iedere synchronisatie rechten te geven.

Stamgegevens/Instellingen

 • Uursoort configuratie: Meer instellingen toevoegt zodat er meer validatie in de cliënt plaatsvindt. BV: Mag niet op activiteit boeken, mag geen onkosten boeken (dan onkosten verbergen).
 • PDF Editor: De PDF-templates zijn niet meer in de instellingen taal afhankelijk in te stellen. Bij het maken van een rapport die via de PDF-editor is gemaakt kan de gebruiker kiezen welke template er gebruikt gaat worden middels een popup. Als er één template is dan wordt deze standaard gebruikt. Dit geldt voor de volgende PDF-rapporten: Verkoopfactuur, Inkooporder, Dagstaat, Keuringsregime, Werkbon, CMR en Werkorder
 • PDF Editor: Het is vanaf nu mogelijk om een combinatie van tekst en variabelen in een veld te tonen.
 • PDF Editor: In de PDF-editor voor een keurrapport zijn twee variabelen toegevoegd: KeurMaandEnJaar (bijvoorbeeld april 2018 als de keurdatum 15 april 2018 is) en• GeldigTotMaandEnJaar (bijvoorbeeld mei 2019 dit is de eerstvolgende maand volgend op de geldig tot datum, in dit geval zou de geldig tot datum 15 april 2019 zijn).
 • PDF-Editor: Werkbon-rapport. De begin- en eindtijd van de uurboeking zijn beschikbaar gemaak
 • Stamgegevens\Vestigingen\Imports: De importbestanden voor Personeel, Bedrijfsmiddelen, Projecten, Relaties en Artikelen zijn uitgebreid met alle nieuwe velden zodat er compleet geïmporteerd kan worden.
 • Stamgegevens/Artikelen zijn uitgebreid met een veld ‘Eenheid’. Dit is puur een informatief veld, er worden geen berekeningen/omrekeningen met eenheden toegestaan. Het veld ‘Eenheid’ komt terug in de projectboekingen en facturatie.
 • De tekst van de mail van de weekstaat reminder is instelbaar via de instellingen.
 • Stamgegevens/Hoofdgroepen: Hoofdgroepen en subgroepen kunnen verwijderd worden als er niets meer aan gekoppeld is. Dit is als er geen productgroepen of bedrijfsmiddelen meer onder hangen.

HRM

 • Er is een aparte rol toegevoegd voor HRM/Personeelsdetailkaart/Privacy gegevens. De naam van de rol is: ‘Privacy gegevens verbergen’.
 • HRM/Rapportage/Weekrapport project: Artikelboekingen zijn toegevoegd aan dit rapport.
 • Van reeds gesloten weken wordt op de achtergrond geen weekstaat meer aangemaakt (als er bijvoorbeeld een nieuwe medewerker wordt aangemaakt)
 • HRM/Uren en Persoonlijk/Uren: Er is een extra selectie toegevoegd voor het selecteren van een weekstaat wanneer een personeelslid voor die week twee weekstaten heeft. Dit gebeurt als een medewerker van vestiging wisselt. De naam van de weekstaat in het selectiemenu is de vestigingsnaam.
 • HRM/Personeelsleden: Er is een extra tabblad Documenten. Hier wordt getoond welke documenten de medewerker wel of niet gelezen heeft. Dit zijn documenten waar een leesbevestiging voor is aangevraagd.

Werkplaats

 • Er is een extra status ‘Stand by’ voor bedrijfsmiddelen toegevoegd. Dit wordt gebruikt als bedrijfsmiddelen worden gekeurd en vervolgens voorraad gelegd. De status stand-by is puur een extra status mogelijkheid zonder functionaliteit. Deze is te filteren in het bedrijfsmiddeloverzicht en Rapportage/Certificeringen. (Operationele status filter)
 • Als er in het scherm /Onderhoud/Bedrijfsmiddel/prullenbak in het zoekveld op enter werd gedrukt dan werden alle bedrijfsmiddelen teruggezet. Dit is nu niet meer mogelijk.

Magazijn

 • Voorraadartikelen kunnen nu op meerdere magazijnlocaties ingecheckt worden. Per locatie wordt de actuele voorraad bijgehouden. Bij het uitchecken zal ook geselecteerd moeten worden vanaf welke locatie deze artikelen gepakt worden.
 • Voorraadartikelen hebben vanaf nu een veld ‘Eenheid’.
 • Barcodes afdrukken op voorraadartikelen.

Vormgeving

 • Verbeterde vormgeving van detailkaarten en uitlijning van velden op de detailkaarten.
 • De vertalingen voor Engels en Duits zijn verbeterd.
 • De gebruiker ziet nu duidelijker dat de weergave nog gerendered wordt bij grote hoeveelheden data in de tabel- of lijst weergaves (advanced tables).
 • Een gesloten project is duidelijker door middel van styling.
 • Projectdetail/Wijzigen: Betere uitlijning van contactpersonen en aangeven wat type contactpersoon is.

Mobiele weergave

 • Het menu is gewijzigd naar een uitklapbaar hamburger menu, zodat er ruimte ontstaat om meer menu-items toe te voegen.
 • Een medewerker kan via de mobiele weergave een storing op een bedrijfsmiddel melden. Hierbij kan een foto van de storing of schade toegevoegd worden. De schades worden zichtbaar in de desktop weergave onder het menu Werkplaats/Storingsrapporten.
 • Draaiuren/kilometerstanden bijwerken via de mobiele weergave: Nadat er een uurregel van bedrijfsmiddeluren is geboekt (of gepland) kan de draaiuren bijgewerkt worden door deze uurregel naar rechts te swipen. De actuele draaiuren worden dan zichtbaar, klik hier op en de nieuwe actuele draaiuren kunnen ingevoerd worden.
 • De ingelogde medewerker kan zijn personeelscertificaten zien op de mobiele weergave. De geldigheid en eventuele documenten zijn zichtbaar. Hiermee kan een medewerker op de bouwplaats zijn bevoegdheden tonen tijdens een inspectie.
 • Persoonlijk/Artikeldeclaraties maken: Artikeldeclaraties toevoegen aan projectactiviteiten/werkbonnen/werkorders. Alles tonen wat jij hebt aangemaakt in een overzicht. Een enkel item kunnen toevoegen/wijzigen/verwijderen. Je mag alleen jouw eigen artikeldeclaraties nog wijzigen wanneer deze nog niet gefactureerd, geëxporteerd of wanneer het project of activiteit financieel gesloten is.
 • Het projectnummer of werkbonnummer is nu beter zichtbaar op alle schermen die geopend zijn
 • Werkbonnen op mobiele weergave: Het blok opleverrapport is toegevoegd aan de mobiele weergave zodat een medewerker op locatie de tekst en handtekening kan controleren.
 • Via de werkbon detailpagina op de mobiele weergave kunnen nu bestanden toegevoegd worden aan een werklocatie. Bijvoorbeeld om een opstelfoto toe te voegen.

Persoonlijk

 • Persoonlijk/Artikeldeclaraties maken: Artikeldeclaraties toevoegen aan projectactiviteiten/werkbonnen/werkorders. Alles tonen wat jij hebt aangemaakt in een overzicht. Een enkel item kunnen toevoegen/wijzigen/verwijderen. Je mag alleen jouw eigen artikeldeclaraties nog wijzigen wanneer deze nog niet gefactureerd, geëxporteerd of wanneer het project of activiteit financieel gesloten is.

Projecten

 • Bij het invoeren van artikeldeclaraties moet vanaf nu minimaal een werkbon, werkorder of projectactiviteit geselecteerd worden. In Projectdetail/Artikeldeclaraties mag de activiteit niet meer leeg gelaten worden.

Werkbonnen

 • Werkbon categorie rapport die alle werkbon categorieën toont en per categorie hoeveel werkbonnen er in die categorie vallen, hoeveel taken die werkbonnen hebben en hoeveel uur erop geboekt is. Dit overzicht moet gefilterd kunnen worden op begindatum, einddatum en project.
 • Werkbondetailpagina/tabblad planning. Hier worden nu ook geplande bedrijfsmiddelen getoond.
 • Projecten/Werkbon/Werkbondetails/Begrotingen en ProjectActiviteit begrotingen: Begrotingen in-line in het tabblad kunnen toevoegen en wijzigen. Geen extra scherm openen voor iedere wijziging, dit geeft te veel kliks voor een gebruiker.
 • Bij het toewijzen van een werkbon kan de datum van de einddatum voor de startdatum liggen, dit moet niet kunnen.
 • Werkbon-detailpagina/tabblad planning. Hier worden nu ook geplande bedrijfsmiddelen weergegeven.
 • Er kunnen nu meerdere werklocaties per werkbon ingesteld worden. Aan een taak(werkzaamheden) kan nu een werklocatie gekoppeld worden.

Scrum

 • Burndown chart rapport van een sprint op een scrumbord is toegevoegd.
 • Scrum/Scrumbord/Details: De issues op het scrumbord hebben nu ook een detail-pagina. Het is daarnaast mogelijk om opmerkingen en bestanden toe te voegen.

Planning

 • Planning/Personeel: Het is mogelijk om herhaalafspraken op de planning te maken. Deze planningen kunnen iedere dag, week of maandelijks herhaald worden met een einddatum. Het is vervolgens mogelijk om één item uit de reeks of de hele reeks te verwijderen.
 • De onderste helft van het scherm, de activiteitenbak op personeelslidplanning en bedrijfsmiddelplanning is versneld. In eerste instantie wordt alleen geladen wat zichtbaar is. Pas als er naar gescrold gaat worden zullen de volgende zaken ingeladen worden.
 • Planning/Personeel: Er is een nieuwe info knop beschikbaar in het context menu op de planning. Deze toont welke items een identieke planning hebben. Daarnaast kan er een bericht gestuurd worden naar alle personeelsleden.
 • Planning/Personeel: Als de medewerker zijn uren verantwoord op een gepland item (de uren staan als gepland in zijn weekstaat). Dan is dat zichtbaar op de planning met een groene verticale balk. Dit betekent dat medewerker klaar is met zijn werkzaamheden.
 • Planning/Personeel: Een planitem die over meerdere dagen loopt kan met één druk op de knop opgeknipt worden in planitems per dag. Als er dan één dag uitvalt kan deze snel verwijderd worden zonder opnieuw in te moeten plannen.

Administratie

 • Een nieuw dashboard component voor het onderhanden werk.
 • Dashboard component die de omzet per maand toont in een staafdiagram.
 • Verkoopfactuur met XML-bijlage kunnen versturen. XML volgens UBL2.2. Specs te vinden op: http://docs.oasis-open.org/ubl/UBL-2.2.html. https://stpe.t4smm.nl/#/TreeView/Property_1465223949_954807 Bij het verzenden van de factuur via mail standaard de XML meesturen met de PDF: Scherm Administratie/Facturen/StuurFactuur/
 • Facturatie scherm: /Administratie/Facturen/SelecteerItemsTeFacturerenVanProject: Een optie toevoegen om de boekingen NIET te totaliseren. Op dit moment worden de boekingen standaard getotaliseerd naar factuurregels. Het moet mogelijk worden om alle boekingen als aparte factuurregel te krijgen. Zodat op de factuur iedere boeking inclusief datum te tonen is. Opties toevoegen: Groeperen op: projectactiviteit, losse boekingen, project.
 • Facturatie scherm: /Administratie/Facturen/SelecteerItemsTeFacturerenVanProject. Op dit selectie scherm bij de artikelboekingen een kolom datum toevoegen. (Datum artikelboeking). In alle blokken tablesort toevoegen zodat er op datum geselecteerd kan worden.
 • Het rapport Financieel resultaat gaf niet meer de juiste waarde bij het exporteren naar Excel. Dit is verbeterd.

 

Geschreven door: Jeroen Beekhuizen

Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan: