4.7 Socotra

De highlights van deze nieuwe versie!

WKA Wet Ketenaansprakelijkheid: We hebben aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd om te voldoen aan de WKA-wetgeving. Nu kan je certificaten voor alle relaties vastleggen en overzichtelijke rapporten genereren.

🏗️ Bestek en Productieregistratie: Onze projectadministratie sluit nu naadloos aan bij bestek beheer. Je kunt nu begrotingen per projectactiviteit vastleggen en productievoortgang moeiteloos volgen.

📊 Nieuwe DataSets Module: Met de splinternieuwe DataSets-module bouw je aangepaste rapporten, dashboards en koppelingen. Personaliseer jouw data en deel deze met specifieke gebruikers.

📑 UBL Factuur inlezen: Inkoopfacturen kunnen nu moeiteloos worden ingelezen vanuit UBL (XML) facturen, wat de factuurverwerking aanzienlijk versnelt.

🖼️ Verbeterde PDF-editor: Onze PDF-editor is gebruiksvriendelijker en biedt uitgebreide opmaakopties.

🖊️ Digitaal offertes ondertekenen:  Met de offerte module & aangepaste PDF Editor maak je jouw offerte opmaak compleet. Deze kan je vanaf nu ook digitaal laten ondertekenen door de aangewezen contactpersoon.

📑 Documentenstructuur op een project: Met deze functionaliteit creëer je vaste structuren in jouw projectbestanden en maak je deze inzichtelijk voor jouw medewerkers.

🚀 Single Sign On: Cleverdesk ondersteunt vanaf nu Single Sign On met Microsoft Entra en Okta.

Let op! Voor Cleverdesk klanten die nog op een eigen server hosten geldt:

.NET framework 4.8 dient geïnstalleerd te worden op de server.

Releasenotes Cleverdesk versie 4.7 Socotra

Nieuw: Verbeteringen in het kader van de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).

In het kader van de WKA zijn er een aantal verbeteringen toegevoegd.

Er zijn vanaf nu certificaten vast te leggen op je relatie. Bij het configureren van een certificaat kun je nu aangeven dat het een WKA document betreft. Ga naar Stamgegevens/Relatiecertificaten om de types vast te leggen.

Rapportage en dashboardcomponent van relatiecertificaten.

Een overzicht van deze relatiecertificaten en de verloopdatum is te zien onder het rapport CRM/Rapportage/Relatiecertificaten. Dit rapport is te filteren op WKA documenten zodat er een actueel overzicht van WKA documentatie ontstaat. Daarnaast is er een dashboarditem onder CRM die de aflopende certificaten toont.

Verbeterde validatie op de inkoopfactuur.

De validatie op de inkoopfactuur op het veld G-Rekening is verbeterd, als er een bedrag ingevuld wordt in het veld G-Rekening dan geeft Cleverdesk nu een melding indien er een WKA document niet meer geldig is op de relatie. De gebruiker krijgt ook een melding als het G-Rekeningnummer niet ingevuld is op de relatie. De gebruiker krijgt een waarschuwing bij het opslaan van de factuur maar kan deze negeren en de factuur wel opslaan.

Verbeterde validatie bij aanmaken conceptfactuur.

Als het mandagenregister vinkje geselecteerd wordt bij het aanmaken van een conceptfactuur dan worden nu ook direct alle personeelsuurboekingen en 0 regels van personeelsurenboekingen geselecteerd.

Verbeterde validatie op BTW-type.

Op de inkoop- en verkoopfactuur, indien in een factuurregel een BTW van het type BTW-verlegd wordt gekozen, wordt een melding gegeven als het BTW nummer van de relatie niet bekend is. BTW verlegd is te achterhalen via de BTW-type AE in de stamgegevens van de BTW tarieven. De gebruiker krijgt een melding maar kan deze negeren en de factuur opslaan.

Nieuw: Bestek en productieregistratie op projecten.

De manier waarop Cleverdesk met productie omgaat sluit nu aan bij de besteksadministratie. Er wordt nu op een project een bestek met eventueel staartposten vastgelegd. Hierop kunnen per projectactiviteit begrotingen op vastgelegd worden. Een uitvoerder of projectleider boekt vervolgens productievoortgang op basis van het bestek. Deze productiestand kan als bijlage bij de factuur gestuurd worden als productie wordt gefactureerd.

Nieuw: Nieuwe DataSets module

Maak nu je eigen rapportages, dashboards en koppelingen met de nieuwe Cleverdesk DataSets module. Het is mogelijk om zelf je DataSet samen te stellen en deze zichtbaar te maken als rapportage, dashboardcomponent of deze DataSet op te halen via de API-koppeling. Stel de dataset samen uit alle entiteiten en variabelen uit de Cleverdesk database. Kies vervolgens filters en weergaveopties. Stel de DataSet beschikbaar voor specifieke gebruikers.

Datasets werken alleen bij klanten die hosting afnemen van Idee101. Heb jij interesse in datasets, maar hosten jullie zelf? Neem dan contact op met Idee101.

Nieuw: Inkoopfacturen compleet inlezen vanuit een UBL (XML) factuur.

Digitaal verwerkte inkoopfacturen worden nu compleet ingelezen vanuit de bijgevoegde XML. De ingelezen regels worden zoveel mogelijk gematched aan inkooporderregels. De factuur die automatisch ingelezen wordt, wordt in zijn geheel gekoppeld aan een inkooporder op basis van het ordernummer in de factuur. De gebruiker kan vervolgens de losse regels koppelen aan een inkooporderregel, maar dit is niet verplicht. Het is mogelijk de factuur nu in één keer goed te keuren. Nieuw: PDF-editor verbeterd De PDF-editor is verbeterd. De weergave is gebruiksvriendelijker gemaakt en de vormgevingsopties zijn uitgebreid en altijd zichtbaar in beeld.

Nieuw: Verbeterde PDF-editor.

Onze PDF-editor is gebruiksvriendelijker en biedt meer en uitgebreidere opmaakopties.


Nieuw: Digitaal offertes ondertekenen.

Met de offerte module & aangepaste PDF Editor maak je jouw offerte opmaak compleet. Deze kan je vanaf nu ook digitaal laten ondertekenen door de aangewezen contactpersoon.

Nieuw: Documentenstructuur op een project.

Met deze functionaliteit creëer je vaste structuren in jouw projectbestanden en maak je deze inzichtelijk voor jouw medewerkers.

Nieuw: Single Sign On.

Laat je kantoorpersoneel vanaf nu via Single Sign On inloggen. Cleverdesk ondersteunt Microsoft Entra en Okta. Stel eerst in Entra of Okta de SSO opties in en vul deze in bij de Systeeminstellingen in het tabblad inloggen.

Als dit is ingesteld zal de gebruiker bij zijn login scherm een extra optie zien. De gebruiker kan inloggen met zijn Cleverdesk gebruikersnaam of Wachtwoord of op de knop ‘Inloggen met Microsoft account’ klikken. Bij klikken op de onderste knop zal de gebruiker direct inloggen en vervolgens ingelogd blijven in het systeem totdat de gebruiker uitlogt.

Overige wijzigingen

Stamgegevens/Instellingen

 • Stamgegevens/Relatiecertificaten: Een nieuw stamgegeven om certificaattypes van relaties te beheren. De daadwerkelijke vastlegging van een certificaat gebeurt op de relatiedetailkaart.
 • Stamgegevens/Planstatussen: Per planstatus kun je als gebruiker nu aangeven waar deze te gebruiken is. In het overzicht Stamgegevens/Planstatussen is zichtbaar voor welk niveau de planstatus deze geldt. Project, Projectactviteit en/of Werkbon. Deze planstatus is dan alleen op dat niveau te gebruiken.
 • Stamgegevens/Omzetgroepen: CRM uitbreiden in de stamgegevens met de entiteit omzetgroep. Per omzetgroep een naam, soort omzet (eenmalig, maandelijks, jaarlijks) en een grootboek koppelen. Verkoopkans formulier uitbreiden met omzetgroepregels om in te voeren. Wanneer er geen omzetgroepregels beschikbaar zijn het blok niet tonen op het formulier. Wanneer wel dan als soort menukaart tonen dat je kan invullen. Validatie met waarde veld vergelijken.
 • Stamgegevens/Vestigingen/Inlezen: De importbestanden zijn aangepast. Deze dienen als CSV in UTF-8 formaat opgeslagen te worden om speciale tekens juist te importeren. (denk hierbij aan m2, m3 en speciale leestekens)
 • Stamgegevens/PDF-templates: Sortering per lijst in de PDF editor kunnen instellen. Bij het instellen van logica om een lijst te doorlopen in de PDF-editor een optie toevoegen om een sortering op een variabele uit de lijst te zetten inclusief de keuze of dit oplopend of aflopend met werken
 • Stamgegevens/PDF-templates: Mogelijkheid om hoofdstukken/paragrafen/subparagrafen en staartkosten op de productiestaat te tonen.
 • PDF-template nieuwe/ontbrekende variabelen: PDF-template Werkplekinspectie/Melding/Projectformulier: IngevuldFormulier.IngevuldDoor IngevuldFormulier.IngevuldOp Doel: vullen met persoon die het formulier invult op basis van ingelogde persoon en aanmaakdatum Productievoortgang • Factuur.Referentie • Project.Referentie • Relatie.Ter attentie van • Relatie.E-mail • Relatie.Plaats • Project.Projectleider-Telefoonnummer (eigen projectleider) de lijst Boekingen per activiteit heeft nog allemaal decimalen. Mandagenregister • Weken-Personeelsleden-Voorletter(s) • Daarnaast staat deze variable er in: Weken-Personeelsleden-DocumentNummer > waar haalt ie deze waarde vandaan, dit staat namelijk op een certificaat. Werkbon – veld Projectreferentie – Datum en tijd van aftekenen AftekenDatum AftekenTijdstip – Twee lijsten met uitgecheckte items die actueel op de werkbon staan. 1) Uitgecheckte artikelen 2) Uitgecheckte bedrijfsmiddelen Van beide lijsten, SKU, Naam, Startdatum, Einddatum, Aantal. Offerte – Offerte.Activiteiten-(x)Begrotingen-Eenheid – Offerte.Activiteiten-(x)Begrotingen-TariefInclValuta
 • Stamgegevens/Projectsoorten/Templates: Bestek op projectsoorttemplate beschikbaar maken.
 • Stamgegevens/Functies/ Scherm overzicht uitbreiden met de kolommen: ‘Toon op mandagenregister’ ‘Toon op planning’
 • Projectsoorten inactief kunnen maken in Cleverdesk Stamgegevens zodat ze niet meer gekozen kunnen worden bij nieuwe projecten. Graag ook het overzicht van projectsoorten in stamgegevens een extra kolom geven: Actief. Graag dan standaard alleen actief tonen en filter toevoegen om ook inactief te kunnen zien. Zie Uursoorten beheer als voorbeeld.
 • Stamgegevens/Projectsoorten: Een projectsoorttemplate is een tussenentiteit geworden die één of meerdere projecttemplates bevat. Op projectsoort detailkaart alle gekoppelde projecttemplates tonen en kunnen verwijderen. Bij een projecttemplate ook de naam kunnen aangeven en of het voorkeur heeft (voor-invullen op project bij kiezen projectsoort). Patch maken die alle gekoppelde templates van dit moment voorkeur templates maakt.
 • Stamgegevens/Projectsoorten: Projecttemplate uitbreiden met de folderstructuur onder het project. Ook bij kopiëren van project de folderstructuur overnemen.
 • Stamgegevens/Formulieren: Vraag uitbreiden met een toelichting optie waarin een stuk tekst getoond kan worden met opmaakmogelijkheden zoals in documentenmodule. Gebruik beperkte opmaakmogelijkheden. Voor elk type vraag moet de toelichting optie beschikbaar zijn. Opmaakopties ook toevoegen aan toelichting op groep. Tekstopties: Bold/Italic/Underline. Koppen: H1,H2,H3,H4 Lijsten (bolletjes, nummers)
 • Stamgegevens/Formulieren: Uitbreiden met vraagtype Datum. Bij het invullen van dit type vraag een datepicker tonen.
 • Stamgegevens/Bewerkingen: Formulieren en verplicht vinkje opnemen in bewerking (werkbontemplate), Naam van de werkbon instelbaar met de volgende opties: Datum werkbon, eindtijd werkbon, projectnummer, projectnaam, klantnaam, adres, plaats, bewerking naam. Begrotingen ook in werkbontemplate opnemen.
 • Instellingen/Maatwerk export/loonmutaties. variabele ‘Vestigingsnummer’ toevoegen. Deze staat al wel in een andere export als mogelijke variabele. Ook in documentatie opnemen.
 • Instellingen/Formattering: Een nieuwe instelling om offertenummers zelf te kunnen intypen. Zet hiervoor de instelling ‘Genereer offertenummer’ uit.
 • Instellingen/Inloggen: Extra opties op Single Sign On met Entra of Okta in te stellen.

Accorderen

 • Accordeermodule project dagrapport: Controleren, wijzigen en Boeken van productieboekingen in het dagrapport.
 • Accorderen/Inkoopfacturen: Legenda toevoegen en gele kleur toevoegen
 • Accordeermodule/werkbonnen. Productieboekingen tonen en muteren in het werkbonnenoverzicht
 • Accorderen/Werkbonnen: In de popup de werkbonlocatie tonen als je de werkbondetail openklikt. Gaat dus om openklikken van de boekingen en hier de werklocatie tonen. /Accorderen/WerkBonnen en dan een werkbondetailpopup openklikken. Hier onder Contactpersoon de Locatie toevoegen.
 • Accorderen/Uren: Artikelboeking die meeverantwoord wordt door ZZP of extern bedrijfsmiddeluur in accordeerschermen zichtbaar maken zodat tijdens accorderen duidelijk is dat er een artikelboeking aan de weekstaat hangt.

HRM

 • HRM/Rapportage/Saldos de dropdown uitbreiden zodat er 1 jaar in de toekomst bij komt. (aantal jaren verleden niet aanpassen). (2024 saldo kan nu niet aangemaakt worden doordat dit jaar niet gekozen kan worden).

Magazijn

 • Magazijn/Rapportage/Minimale voorraad: Dit rapport uitbreiden met twee extra kolommen. Maximale voorraad en Signaleringsvoorraad.
 • De projectvoorbereiding is vervangen door de laadlijstenpagina.
 • Magazijn/Innames/Formulier: Dit formulier sorteren op basis van SKU (Eerst alle bedrijfsmiddelen SKU’s vervolgens op Artikel SKU’s)
 • Magazijn/Uitchecken: als een onderdeel van een bedrijfsmiddel status Verkocht, Verdwenen of Vernietigd heeft, dan moet deze niet meegenomen worden bij het uitchecken van het hoofdbedrijfsmiddel en moet het hoofdbedrijfsmiddel gewoon uitgecheckt kunnen worden
 • Magazijn/voorraadartikelen/producten overzicht: Verbetern van dit rapport. Het aantal bij ‘Inzet op Projecten’ klopte niet. Dit telt niet netjes het aantal uitgecheckt en ingecheckt weer bij elkaar op. Bovendien is het mogelijk om het artikel bij een ander magazijn weer in te checken waardoor het dus onduidelijk is wat de actuele status is van artikelen op projecten.
 • App/Magazijn/Projectterugkomst: Magazijn wordt niet gevonden doordat hoofdlocatie van het bedrijfsmiddel niet gevuld is, als hoofdlocatie op bedrijfsmiddel niet gevuld is de herkomst magazijnlocatie invullen

Werkplaats

 • Bedrijfsmiddeldetailkaart: De milieugegevens zijn uitgebreid met een Emissieklasse (dropdown), de te kiezen waarden zijn 0 t/m 6 en Z (elektrische voertuigen).
 • Refactoring keuring: De keuring moet om kunnen gaan met de nieuwe vraagmogelijkheden (foto’s en handtekeningveld) en de groepen. Bij invullen van de keuring de vragenlijst tonen met groepen, toelichting. (zoals bjivoorbeeld een QHSE formulier). Schermen: /Onderhoud/certificering/nieuw? /Onderhoud/certificering/wijzig/ Weergave van een ingevulde keuring moet de groepen en vragen/antwoorden juist weergeven, dus ook plaatjes en handtekeningen. Scherm: /Onderhoud/Certificering/Details? PDF-template keuring: -Uitbreiden met een lijst die door de groepen loopt, met een sublijst die de vragen/antwoorden doorloopt en ook de plaatjes/handtekening kan tonen. /Configuratie/PdfTemplates
 • Bij het kopiëren van een bedrijfsmiddel werd de magazijn locatie niet mee gekopieerd. Hierdoor was het middel niet uit te checken vanaf de app.

Projecten

 • Een bestek bestaat uit: Hoofdstukken Paragrafen Besteksposten Bestekspostbegroting op activiteit Productieboeking op activiteit of werkbon Staarthoofdstuk Staartparagrafen Staartposten • Bestek op project met hoofdstukken, paragrafen, besteksposten, staartposten • Productie-eenheid activiteitbegroting alleen aantallen (alleen op activiteit) optionele uitbreiding • Productieboeking op activiteit/werkbon
 • De check voor het sluiten van een project is te strikt gemaakt. Alle boekingen dienen volledig gefactureerd te zijn. Dit geldt niet voor aangenomen projectactiviteiten. Boekingen die niet gefactureerd zijn, maar die een aantal te factureren van 0 hebben moeten niet blokkerend zijn voor het sluiten van het project. Knop sluiten altijd tonen, na drukken op knop in ‘Weet u zeker scherm’ Een lijst tonen met zaken die nog open staan en waarvan geadviseerd wordt dat deze gesloten worden. Alleen uitgecheckte verhuuritems zorgen nu nog voor een blokkade voor het sluiten van een project.
 • Begroten van productie op een Activiteit : In plaats van een complete productie-eenheid vast te leggen op een activiteit wordt alleen nog een begroting vastgelegd op een activiteit. Er kan alleen begroot worden op besteksposten die op het project vastliggen. Scherm: Onder het tabblad begrotingen in de activiteit een extra optie voor productiebegroting toevoegen. Knopje en formulier maken.
 • Boeken van productie op een werkbon: Mogelijk maken van boeken van productie inclusief weergave van hoofdstuk/paragraaf. Boeken op werkbondetail.
 • Boeken van productie op een Activiteit Het is alleen mogelijk productie te boeken die op het project staat. Is er productie begroot op een activiteit dan moet dat getoond kunnen worden, door een vinkje, toon alleen begroot. Na boeken van productie worden de staartkosten berekend en opgeslagen als staartkostenregels.
 • Projectdetailkaart vormgeving verbeteringen: Extra gegevens per activiteit niet in kolommen plaatsen van tabel, maar inline elementen die achter elkaar geplaatst worden. Gesloten activiteiten standaard alle onderliggende info verbergen, alleen naam + status + opties menu tonen en kunnen openklappen met meer details.
 • Projectdetailkaart/Kostenregels overzicht op project versnellen qua weergave. -Filteroptie toevoegen voor ‘Verberg gefactureerde kostenregels’ -Voor de verschillende kostentypes een optie ‘Selecteer alles’ toevoegen. -Pagina laden op basis van filtering, niet pas bij renderen.
 • Projecten/Werkbonnen: In het werkbonnenoverzicht een verborgen kolom voor laadadres toevoegen.
 • Projecten/Project/Detail: Notities sorteren op nieuwste bovenaan.
 • Rapportage Financiële projectvoortgang. Productieboekingen mogen niet meetellen als regie. Tenzij het project op regie staat. Uitleg: Als de activiteit aangenomen is, dan bij kolom regiewerkzaamheden in rapport NIET de productieboekingen meetellen.
 • Project uitbreiden met optie om bestanden volgens een bepaalde folder structuur te tonen. Er gaat meer informatie per bestand getoond worden, dus blok Bestanden groter maken en evt verplaatsen op de detailkaart. Recursief door folders heen kunnen navigeren en per folder (of root) een nieuwe folder/bestand kunnen maken op geselecteerde niveau. Omschrijving / memo om aan te kunnen geven wat voor bestand het is, dus los van de bestandsnaam. Tabel doorzoeken op huidig niveau, zoals we dit altijd doen met lijsten in een tabel. Bestanden hebben de volgende kolommen: -Bestandsnaam -Omschrijving (memo) -Grootte (in kb) -Datum/tijd -Zichtbaar in App
 • Projectdetailkaart: Formulieren lostrekken van de drie stadia: opname/uitvoering/oplevering. Formulieren worden gekoppeld aan een project ongeacht een stadium. De formulieren worden gekoppeld in een apart scherm, niet meer via het project wijzigen scherm. (Zie Regimes koppelen). Het blok formulieren weergeven met van ieder gekoppeld formulier het laatst ingevulde formulier tonen. (zie blok formulieren op projectdetail) Doorklikken naar formulieroverzicht. Aan de linkerkant alle formulieren tonen met aantallen. Klikken op formulier toont aan de rechterkant de ingevulde formulieren van dat type gesorteerd op datum aflopend. (zie formulierenscherm onder project).
 • Werkbondetailkaart en werkbon popup op planning: Formulieren toewijzen aan werkbon of uit de lijst kunnen kiezen. Bij toewijzen van een formulier aan een werkbon krijgt de gebruiker een verplicht invullen optie. Werkbondetailkaart: Het blok formulieren wordt op dezelfde manier als op projectdetailkaart getoond. Met extra kolom die toont of een gekoppeld formulier ‘verplicht’ is. Werkbonpopup op planning: Een extra tabblad Formulieren waaronder de formulieren gekoppeld kunnen worden en gekoppelde formulieren als verplicht aangevinkt kunnen worden.

Scrum

 • Scrum/Taak: Bij het toevoegen van een bijlage in de taak ook een symbool zien dat er een bijlage is toegevoegd, nu moet je het altijd in de tekst vermelden dat er een bijlage is toegevoegd.
 • Scrum/Takenscherm: Taak wijzigen: Puntenaantal veranderen in inputtype text. of werkend maken dat het met decimalen werkt.

CRM

 • CRM/Verkoopkansdetail: Paperclipjes tonen indien notitie of taak een bestand bevat. Contextmenu maken voor notitie in de tijdlijn met details en wijzigen knopjes. (taak heeft dit al wel). In tijdlijn cursus styling toevoegen. handje Scrumboard: Paperclipje tonen als een taak een bestand bevat.
 • CRM/Verkoopkans Nieuw: Indien er geen contactpersonen op de relatie staan en er een nieuwe verkoopkans wordt gemaakt dan standaard ‘Contactpersoon toevoegen aanvinken’ Contactpersoon aanmaken direct kunnen aanvinken als primair contactpersoon. In de contactpersoon dropdown ‘primair contactpersoon’ tonen met een sterretje achter de naam.
 • CRM/Verkoopkansdetail: Zoekoptie toevoegen voor tijdlijn. Zoeken door notities en taken in de tijdlijn.
 • CRM/Relatie/Detail: Een extra blok boven verkoop toevoegen Titel van het blok: Contactgegevens Tabbladen: -Contactpersonen -Adressen -Certificaten
 • CRM/Relatie/Detail: Onder het tabblad verkoopkansen een knop beschikbaar stellen die een verkoopkans aanmaakt met relatie vooringevuld. Ook naar wijzig scherm kunnen gaan vanuit dit tabblad, dus dropdown achter de verkoopkans en Wijzig optie toevoegen. Rollen bestaan al onder CRM, die gebruiken om te controleren of de gebruiker deze actie mag voortzetten.
 • CRM/Relaties/Detail: Notities sorteren op nieuwste bovenaan.
 • CRM/Notities: Sorteren op nieuwste bovenaan.
 • CRM/Pijplijnen/detail: Label van de knop ‘Verkoopkans toevoegen’ vervangen door ‘+ Verkoopkans’.
 • Aanpassen dat het overzicht van Pijplijnen verplaatst wordt naar de Stamgegevens (Configuratie). Pijplijnen kan onder CRM in het stamgegevensmenu, als laatste menu item. CRM -> Pijplijnen -> Details: Aanpassen dat Pijplijn in bovenste balk te selecteren is (wordt eerste dropdown in de balk). Zelfde geldt voor Scrum -> Scrumborden -> Detail: Eerste dropdown wordt selectie van huidige scrumbord. In beide gevallen bij het wisselen van Pijplijn / Scrumbord dit opslaan onder gebruikersvoorkeuren, zodat deze initieel geselecteerd is. Dan vervolgens het openen van oude overzichtpagina bij CRM -> Pijplijnen navigeren naar laatst geselecteerde Pijplijn. Ook Scrumbord kunnen openen op laatst geopende scrumbord. Legenda in balk mag naar tweede regel.
 • CRM/Offerte en Configuratie/Vrije velden: Vrije velden toevoegen aan offerte, beheerbaar in Vrije velden in stamgegevens. De vrije velden toevoegen aan het offerte detailscherm, aan de PDF template van offerte.
 • CRM/Pijplijnen/detail: De gebruiker onthouden aan de hand van de laatst ingestelde waarde. Extra filter toevoegen voor Sluitingsdatum. laatst ingestelde waarde onthouden. Verkoopkansen in de pijplijn filteren op sluitingsdatum van de verkoopkansen. Alle verkoopkansen tonen die voor deze sluitingsdatum vallen.

Inkoop

 • Inkoop/Factuuropdrachten: In het factuuropdrachten overzicht tonen wanneer en door wie een factuuropdracht verzonden is. (zie conceptfacturen als voorbeeld). Kolommen verzonden (Ja/Nee), Verstuurd op (Datum) en Verstuurd door (Naam) toevoegen.
 • Als een inkooporderregel is gekoppeld aan een inkoopfactuurregel of levering dan is de regel niet meer te verwijderen. Echter in het scherm inkooporder detail en inkooporder wijzigen wordt wel de optie gegeven. Systeem geeft hiernm succesmelding maar verwijderd de regel niet. Cleverdesk geeft nu een Melding indien de inkooporderregel reeds gekoppeld is en er op de knop verwijderen wordt gedrukt.
 • Inkoop/inkooporder/details: Gele kleur toevoegen bij status deels gematched bij de facturen op de inkooporderdetailpagina.
 • Inkoop/Factuuropdrachten: . In het formulier van factuuropdracht de regels van volgorde kunnen veranderen door te slepen (zie verkoopfactuur als voorbeeld). Let op: Je kunt ook met geselecteerde leveringen in dit formulier uitkomen. /Inkoop/Factuuropdrachten/MaakFactuuropdracht Aanvulling: /Inkoop/Factuuropdrachten/Details/ uitbreiden met leverdatum.
 • Inkoop/Inkooporders/Mail?order In dit scherm mogelijk maken dat er naar meerdere adressen gemaild kan worden met een ; er tussen. Nu zit er validatie op het veld.
 • Inkoop/Leveringen in dit scherm de laatst ingestelde begin en einddatum per gebruiker onthouden, niet elke keer zetten bij herladen van de pagina. Businesscase: De gebruiker is bezig alle leveringen in een bepaalde periode (week of maand) af te handelen en moet nu iedere keer de datums zetten

Verhuur

 • Verhuur/Aanvraag: Laadlijst is leeggemaakt, er zijn geen zaken meer uitgecheckt. Bij verwijderen van laatste laadlijst van een aanvraag de aanvraag status terugzetten naar. ‘Aangevraagd’
 • Verhuur/Contract Bij sluiten van het verhuurcontract de mogelijkheid om start en einddatum van alle items nog te wijzigen (net zoals bij aanmaken contract).
 • Verhuur/Contract: Bij het aanmaken van een contract kan de gebruiker makkelijker switchen tussen bij startdatum van het contract. De keuze is op basis van startdatum verhuur of uitcheckdatum van de items.

Planning

 • Planning/Werkbonnen: Hier is de ‘Resources doorplannen’ functionaliteit van de personeel of bedrijfsmiddelplanning nu ook beschikbaar in het contextmenu achter de werkbon. De einddatum moet altijd na begindatum liggen en veranderd automatisch mee als begindatum wordt opgeschoven verder in de tijd.
 • Planning/Personeel en Planning/Bedrijfsmiddel: Melding/waarschuwing bij dubbel in plannen op tijd? Er wordt vanaf de bedrijfsmiddelplanning ingepland, personeel wordt meegepland als vaste chauffeur/machinist. Melding geven als het bedrijfsmiddel wordt ingepland en het gekoppelde personeelslid reeds ingepland is (op bijvoorbeeld verlof). Melding: Let op! Gekoppeld personeelslid is reeds ingepland op deze datum en tijd.
 • Bij besturingsfuncties waarbij bedrijfsmiddel en personeelslidplanitem aan elkaar gekoppeld zijn dient in beide planitems dezelfde plannotitie zichtbaar te zijn, dus bij opslaan op bedrijfsmiddelplanning meot deze ook zichtbaar bij personeelsplanning.

Administratie

 • Conceptfactuur: Indien mandagenregister vinkje geselecteerd wordt dan worden nu ook direct alle personeels uurboekingen en 0 regels van personeels urenboekingen van personeelsliduren aangevinkt.
 • Mandagen vinkje is ook toegevoegd op het boekingen scherm /Administratie/ConceptFacturen/SelecteerItemsTeFacturerenVanProject
 • Validatie op inkoop- en verkoopfactuur, indien in een factuurregel een BTW van het type BTW-verlegd wordt gekozen, Type verlegd is te achterhalen via de BTW-type AE. Als type AE is gekozen is het verplicht dat een BTW nummer ingevuld is op de relatie. Melding geven dat BTW nummer van relatie niet bekend is. Mogelijkheid tot overrulen.
 • Inkoopfactuurdetail: Inkoopordernummer klikbaar maken. Project nummer + naam toevoegen en klikbaar maken
 • Bij facturatie van productie indien er staartkosten op het project staan moeten deze toegevoegd worden aan de productiestaat en extra factuurregels genereren. Per productiekostenregel een of meerdere staartkostenregels maken.
 • Administratie/ConceptFacturen/MaakFactuurVanProject? Bij het aanmaken van een losse factuur de betalingsconditie en factuurtemplate van de debiteur overnemen.

Persoonlijk

 • In de urenpopup op personeelsuren en bedrijfsmiddeluren kunnen projecten nu beter gezocht worden door losse woorden uit de project en activiteitnaam in te typen.
 • Persoonlijk/Verlofaanvragen – Het berekenen van de totalen werd niet correct uitgevoerd zodra een feestdag tussen de regels staat. Testcase: Vraag verlof aan van 25 tot 29 december. De vrije dagen van kerst zorgen er nu voor dat het totale aantal verlofuren niet meer gegenereerd wordt.
 • Persoonlijk/Bonnen: Detail scherm gemaakt voor declaratiebonnen + wijzig scherm maken voor bonnen zonder grootboek, administratie e.d.

CleverApp

 • Overal waar de term werkzaamheden werd gebruikt is deze nu vervangen door taak of taken.
 • Bij boeken van uren in Persoonlijk/Uren en CleverApp: als een uursoort is gekoppeld aan een project dan mag het project niet meer gewijzigd worden.
 • Magazijn: CleverApp: Inchecken. Datumpicker toevoegen aan Inchecken in Cleverapp, standaard vullen met huidige datum.
 • Boeken van productie op CleverApp: Boeken op werkbon en activiteit Inclusief rollen/rechten voor de gebruikers. Knop +Productie komt onder het plusknopje op de detailkaart.
 • Artikelboeking op een bedrijfsmiddel uurboeking mogelijk maken indien het bedrijfsmiddel gekoppeld is aan een leverancier. (Identieke werkwijze als bij personeelsboeking). Deze artikelboeking komt na sluiten van de week op de inkooporder erbij volgens het tarief dat op de inkooporderregel staat, de inkooporderregel wordt gezet met het actuele tarief van leveringscondities van deze leverancier.
 • Bestanden en mappen in mobiele weergave/app kunnen zien en openen/downloaden.
 • Nieuwe taak toevoegen verplaatsen naar + knop. Het takenoverzicht op de werkbondetailkaart verbeteren in de CleverApp. Momenteel is dit altijd zichtbaar, ook als er geen taken zijn. Het idee is om alleen de openstaande taken te tonen en gesloten taken onder een extra optie verbergen (toon ook gesloten). De Taak toevoegen (huidig Werkzaamheden toevoegen) knop wordt verplaatst naar de + knop waar alle acties staan. Daarnaast krijgt de gebruiker meer opties bij het invullen van de taak. Momenteel kan er alleen een omschrijving toegevoegd worden. De taak toevoegen krijgt de opties (identiek aan /App/Taken/Wijzigen/): • Omschrijving • Verantwoordelijke • Deadline • Prioriteit
 • CleverAPP en Desktop: Bij gereedmelden/aftekenen werkon een validatie of de verplichte formulieren ingevuld zijn. De werkbon mag niet afgerond worden zonder dat minimaal 1 ingevuld formulier per verplicht formulier is ingevuld.
 • Bestanden tonen in werkbondetail in CleverApp In de werkbondetail onder de Locatiegegevens en contactpersoon, Boven het blok Relatiegegevens. Komt een nieuw blok Bestanden. De bestanden staan momenteel onder het i-tje, maar moeten duidelijker zichtbaar voor de medewerker. Het kopje bestanden onder een werklocatie wordt hernoemd naar documenten van werklocatie. De bestanden worden onder elkaar getoond en zijn te klikken om te downloaden

QHSE

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl

Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan: