Invoer AVG

Zoals je ongetwijfeld gehoord hebt treedt op 25 mei 2018 de nieuwe privacy en databeschermingswet (AVG) in werking. Het belang van eigendom van je eigen data, je persoonsgegevens, staat in deze wetgeving centraal. Er is bijvoorbeeld geregeld dat je het recht hebt om je gegevens op te vragen, het recht hebt om gegevens te (laten) wijzigen zodat ze (weer) juist zijn en het recht om vergeten te worden.

Voor ons is het van groot belang dat wij de gegevens van onze medewerkers en relaties goed beschermen. Wij zijn hier dan ook intensief mee bezig.

Beveiliging | Idee101

Wat betekent dit?

Voor een bedrijf zoals Idee101 betekent het dat alle datastromen in kaart gebracht moeten worden en de relevante datastromen inzichtelijk gemaakt voor gebruikers van onze software. Wij hebben een evaluatie opgemaakt met onder meer de verwerkte gegevens, de doeleinden, de middelen, de rechtsgrond en de risico’s voor de privacy van betrokkenen.

De veranderingen vinden niet alleen plaats op de website of in onze systemen maar ook in de overeenkomsten. Deze zijn altijd voorzien van onze voorwaarden en privacyverklaring.

Verzamelen van gegevens.

Wij verzamelen nooit meer gegevens dan noodzakelijk nodig voor het uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten, het beheren van relaties en het onderhouden van contact. Hierbij kun je denken aan je naam, je organisatie en functie, adres, telefoonnummer en e-mail. Dit zijn je persoonsgegevens. Je kan je toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens altijd weer intrekken door contact met ons op te nemen.  Wij verstrekken deze gegevens nooit aan derden.

Two-factor-authenticatie Cleverdesk

Daarnaast wordt in de nabije toekomst de zogenaamde two-factor-authenticatie in Cleverdesk gebouwd. Het is dan mogelijk om ervoor te kiezen een extra code te ontvangen via mail of sms om er zeker van te zijn dat degene die inlogt ook echt deze persoon is.

Kortom biedt de nieuwe wet nieuwe uitdagingen en kansen om nog veiliger om te gaan met privacy en databescherming.

Meer weten?

Mocht je meer informatie willen over de aanpassingen en verbeteringen neem dan contact op met ons!