Escrow: herdeponering broncodes geslaagd

Escrow binnen de software oftewel de broncode-escrowregeling. Dit is een overeenkomst waarbij de broncode van Cleverdesk via een onafhankelijke derde beschikbaar blijft voor de gebruikers. Hiervoor deponeert Idee101 de broncode bij een gespecialiseerd bureau. In ons geval Softwareborg uit Haren. Zij werken hiermee nauw samen met de IT-Notaris.

Waarom is Escrow belangrijk?

In de escrowregeling worden zowel de rechten van de licentiegever als de licentienemer verankerd. De licentienemers krijgen van Softwareborg de juridische garantie dat hun gebruiksrecht op de software behouden blijft. Idee101 krijgt maximale bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten.

Tegenwoordig gaat de escrow zelfs zover dat ook eventuele hosting en onderhoudskosten door worden betaald in geval van nood. En zo is escrow dus meer een soort verzekering.

Deponering van software

Voordat overgegaan wordt tot deponering van de software kijkt Softwareborg altijd eerst naar de rechtmatigheid. Dit doen zij door middel van een titelonderzoek. Dit toont aan dat de licentiegever als eigenaar van de software deze mag deponeren.

Tevens doen ze een onderzoek naar de zogenaamde ‘Open-Source Compliancy’. Hiermee wordt aangetoond of er is voldaan aan de verplichtingen die open-source software met zich meebrengt. En dat er bovendien geen risico op ‘besmetting’ kan optreden.

Nadat al deze stappen zijn gezet verdwijnt de stabiele versie op een mediadrager opgeslagen in de kluis de IT-Notaris.

Jaarlijkse controle van escrow

Hoe controleer je dat? Ieder jaar voert Softwareborg  een test uit. Een van de ontwikkelaars komt langs met een lege laptop. Hij probeert zonder enige inhoudelijke kennis van Cleverdesk om de huidige stabiele versie te installeren en te draaien. Deze versie verdwijnt, zodra dit lukt, via een mediadrager in de veilige kluis van de notaris.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over Escrow of ben je benieuwd wat er mogelijk is in jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.