Idee101 ontvangt Software Borg Escrow zegel

 

Software Borg biedt al meer dan twintig jaar diensten en producten op het gebied van software escrow in samenwerking met de IT-notaris.

Sinds 2015 is de software van Idee101 opgenomen in het Software Borg Systeem. De met certificaat bekroonde opname is alleen mogelijk als de software aan tal van kwaliteitsvoorwaarden voldoet, en is dus een waardevol keurmerk.

Wat doet Software Borg?

Software Borg is al meer dan twintig jaar de TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT-leveranciers en gebruikers biedt door koersbepalende escrowregelingen.

Meerwaarde voor u als klant

Voor de gebruikers van Idee101 ligt de meerwaarde besloten in het feit dat, middels het sluiten van een gebruikersovereenkomst met Software Borg, het recht op de broncode van uw software programmatuur verkregen kan worden. De preventieve maatregel geeft rechtszekerheid en is een belangrijk onderdeel van uw informatiebeveiliging. Met dit recht is de continuïteit in het gebruik van uw software gewaarborgd, doordat uw organisatie in voorkomende gevallen over de broncode kan beschikken.

Idee101 heeft in goed overleg met Software Borg een gunstige bijdrageregeling kunnen vaststellen en kan een overeenkomst van harte aanbevelen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en kosten van een Escrow regeling? Neem dan contact met ons op!

 

De zegel van Softwareborg voor 2016 - 2017